Herinnering aan Bert Rops

Afgelopen zaterdag 10 december 2016 overleed Bert Rops (74).
Na eerst een tijdje meegedraaid te hebben in de sponsor-commissie werd hij in 1998 voorzitter van het Comité Acht van Chaam. Bert werd daarmee de zesde Acht-voorzitter sinds de eerste Acht in 1933. Geen gemakkelijke klus want hij trof een evenement aan dat werd geteisterd door slinkende bezoekersaantallen en opbrengsten, concurrentie van een veelheid van andere evenementen, stijgende startgelden en toenemende regelgeving vanuit de overheid.
Vanaf het begin trok Bert hard aan het werven van sponsors. De Acht van Chaam kende ten gevolge van de financiële crisis moeilijke financiële jaren. Bert bleef altijd optimistisch. “De eeuwige optimist”, noemden we hem wel eens. Ontelbare keren reed hij in al die jaren de bedrijven af om ze te interesseren voor sponsoring van de Acht van Chaam. Onder zijn voorzitterschap werd veel aandacht besteed aan promotiemogelijkheden voor sponsors en hun binding met de Acht. Zo bleef de Acht verzekerd van een financiële basis.

Als voorzitter was Bert iemand die de afzonderlijke expertises van zijn Comitéleden wist in te zetten en te respecteren en daar volledig op te vertrouwen. Of zoals Bert het ooit zelf zei: “De juiste zaden in de juiste akkers voor een maximale oogst”. Zo’n houding werkte motiverend, vooral ook binnen een organisatie van vrijwilligers zoals de Acht van Chaam is.
De Acht staat voor sport en sfeer. Bert wist dat als geen ander uit te dragen. Wat kon hij er van genieten als hij zag dat het de Acht van Chaam goed ging en wat een plezier beleefde hij aan het organiseren van het evenement samen met zijn makkers in het Comité. Wat hebben we samen veel plannen gesmeed tijdens de nazitten van de Comitévergaderingen.
Onder het voorzitterschap van Bert kreeg het entertainmentprogramma ruim baan, verschenen er twee boeken over de Acht, kwam er een eigentijdse VIP-locatie, keerde de acht-vorm van het parcours terug, vond het WK voor militairen in Chaam plaats en werd de Acht van Chaam aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed van Nederland.
In 2014 stopte Bert als voorzitter van het Comité Acht van Chaam. Hij werd daarna vicevoorzitter en bleef volop actief in de sponsorcommissie. Voor zijn vele verdiensten ontving hij in 2015 het ereteken van de gemeente Alphen-Chaam.
Wij wensen Ria, Maurice en Sandra veel sterkte toe bij het verlies van Bert.

Beste Bert, jij was al die jaren een rots in de branding van ons Comité. Onze waardering voor alles wat je voor de Acht van Chaam hebt betekend is groot. Wat zullen we je missen, je rust, je vriendelijkheid, je geduld, je passie. Bedankt voor je kameraadschap. We vergeten je niet. Tot ziens ooit… vaar wel !

Comité Acht van Chaam, Berry van Oers

herrinering-aan-bert-rops